Yeniden doğmuş bir Hristiyan olmak ne anlama gelir?


Yeniden doğmuş bir Hristiyan olmak ne anlama gelir? Kutsal Kitap’tan bu soruyu yanıtlayan klasik ayetler Yuhanna 3:1-21’dir. Rab İsa Mesih, saygın bir Ferisi ve Sanhedrin’in bir üyesi olan (Yahudiler’in bir yöneticisi olan) Nikodim’le konuşuyordu. Nikodim’in İsa’nın yanına gece gelmesi gerekmişti. Nikodim’in İsa’ya sormak istediği bazı sorular vardı.

İsa’yla Nikodim’le konuşup ve şöyle dedi: “‘Sana doğrusunu söyleyeyim, bir kimse yeniden doğmadıkça Tanrı'nın Egemenliği'ni göremez.’ Nikodim, ‘Yaşlanmış bir adam nasıl doğabilir? Annesinin rahmine ikinci kez girip doğabilir mi?’ diye sordu. İsa şöyle yanıt verdi: ‘Sana doğrusunu söyleyeyim, bir kimse sudan ve Ruh'tan doğmadıkça Tanrı'nın Egemenliği'ne giremez. Bedenden doğan bedendir, Ruh'tan doğan ruhtur. Sana, 'Yeniden doğmalısınız' dediğime şaşma” (Yuhanna 3:3-7).

“Yeniden doğmak” sözünün harfi anlamı “yukarıdan doğmak”tır. Nikodim’in gerçek bir ihtiyacı vardı. Yüreğinin değişmesine, ruhsal bir değişime ihtiyacı vardı. Yeni doğum, yeniden doğmak Tanrı’nın bir etkinliğidir ve bu etkinlik aracılığıyla iman eden kişiye sonsuz yaşam verilir (2 Korintliler 5:17; Titus 3:5; 1 Petrus 1:3; 1 Yuhanna 2:29; 3:9; 4:7; 5:1-4, 18). Yuhanna 1:12,13, “yeniden doğma”nın aynı zamanda İsa Mesih’in ismine güvenme aracılığıyla “Tanrı’nın çocukları olmak” düşüncesini de taşıdığını belirtir.

Bundan sonra mantıklı olarak akla, “Bir insanın neden yeniden doğması gerekiyor?” sorusu gelir. Elçi Pavlus, Efesliler 2:1’de şöyle der: "Sizler bir zamanlar içinde yaşadığınız suçlardan ve günahlardan ötürü ölüydünüz.” Elçi, Romalılar 3:23’de Romalılar’a şöyle yazmıştır: “Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı.” Öyleyse bir insanın günahlarının bağışlanması ve Tanrı’yla bir ilişkiye sahip olabilmesi için yeniden doğması gerekmektedir.

Bu nasıl gerçekleşir? Efesliler 2:8-9 şöyle bildirir, “İman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır. Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir.” Bir insan “kurtulduğunda,” yeniden doğar, ruhsal bakımdan yenilenir ve yeniden doğduğundan ötürü Tanrı’nın çocuğu olma hakkına sahip olur. “Yeniden doğmak” sözünün ruhsal anlamı, İsa Mesih’in çarmıhta öldüğü zaman günahların bedelini ödeyen Kişi olduğuna güvenmektir. Bu yüzden, “Bir kimse Mesih'teyse, yeni yaratıktır; eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur” (2 Korintliler 5:17).

Eğer siz şimdiye kadar Rab İsa Mesih’e Kurtarıcınız olarak güvenmediyseniz, Kutsal Ruh yüreğinize hitap ederken O’nun sizi bu konuda teşvik edişine kulak verecek misiniz? Yeniden doğmaya ihtiyacınız var. Tövbe duasını edip bugün Mesih’te yeni bir yaratılış olacak mısınız? “Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi. Onlar ne kandan, ne beden ne de insan isteğinden doğdular; tersine, Tanrı'dan doğdular” (Yuhanna 1:12-13).

Eğer İsa Mesih’i Kurtarıcınız olarak kabul edip yeniden doğmak istiyorsanız, işte size örnek bir dua. Unutmayın, ne bu duayı ne de herhangi başka bir duayı etmek sizi kurtarmaz. Sadece Mesih’e güvenmek sizi günahlarınızdan kurtarabilir. Bu dua sadece, O’na olan imanınızı dile getirmenin ve kurtuluşunuzu sağladığı için O’na teşekkür etmenin bir yoludur. “Tanrım, Sana karşı günah işlediğimi ve cezayı hak ettiğimi biliyorum. Ama İsa Mesih benim bağışlanabilmem için benim hak ettiğim cezayı Kendi üzerine aldı. Ben kurtuluş için Sana güveniyorum. Harika lütfun ve bağışlaman—sonsuz yaşam armağanı için Sana teşekkür ederim! Amin!”

Burada okuduklarınızdan ötürü Mesih’i kabul etmeye karar verdiniz mi? Eğer verdinizse, lütfen aşağıdaki “Bugün Mesih’i kabul ettim” düğmesine basın.

Bugün Mesih'i kabul ettim


(https://www.gotquestions.org/Arabic/'den 4.8.2021 tarihinde esinlenilmiştir)