Öldüğümde Cennet’e gideceğimi nasıl kesin olarak bilebilirim?


Sonsuz yaşama sahip olduğunuzu ve öldüğünüzde Cennet’e gideceğinizi kesin olarak biliyor musunuz? Tanrı bundan emin olmanızı ister! Kutsal Kitap, “Tanrı Oğlu'nun adına iman eden sizlere, sonsuz yaşama sahip olduğunuzu bilesiniz diye bunları yazdım” der (1 Yuhanna 5:13). Şu anda Tanrı’nın önünde durduğunuzu ve O’nun size, “Senin Cennet’e girmene neden izin vereyim?” dediğini bir düşünün. O’na ne derdiniz? Belki de ne cevap vereceğinizi bilemezdiniz. Bilmeniz gereken şey, Tanrı’nın bizi sevdiği ve sonsuzluğu nerede geçireceğimizi kesinlikle bilmemiz için bir yol sağladığıdır. Kutsal Kitap bunu şu şekilde dile getirir: “Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlu'nu verdi. Öyle ki, O'na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun” (Yuhanna 3:16).

İlk önce bizi Cennet’ten uzak tutan sorunu anlamamız gerekmektedir. Sorun, bizim günahlı doğamızın bizi Tanrı’yla bir ilişki kurmaktan alıkoymasıdır. Biz yapımız ve seçimimiz bakımından günahkârız. “Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı” (Romalılar 3:23). Biz kendimizi kurtaramayız. “İman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır. Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir” (Efesliler 2:8-9). Biz ölümü ve cehennemi hak ediyoruz. “Çünkü günahın ücreti ölümdür” (Romalılar 6:23).

Tanrı kutsaldır ve günahı cezalandırması gerekmektedir, buna karşın Tanrı bizi sever ve günahımız için bağışlama sağlamıştır. İsa, “Yol, gerçek ve yaşam Ben'im. Benim aracılığım olmadan Baba'ya kimse gelemez” demiştir (Yuhanna 14:6). İsa bizim için çarmıhta ölmüştür: “Nitekim Mesih de bizleri Tanrı'ya ulaştırmak amacıyla doğru kişi olarak doğru olmayanlar için günah sunusu olarak ilk ve son kez öldü” (1 Petrus 3:18). İsa ölümden diriltilmiştir: “İsa suçlarımız için ölüme teslim edildi ve aklanmamız için diriltildi” (Romalılar 4:25).

Şimdi ilk sorumuz olan, “Öldüğümde Cennet’e gideceğimi nasıl kesin olarak bilebilirim?” sorusuna bakalım. Bunun yanıtı şudur: “Rab İsa'ya iman et, sen de ev halkın da kurtulursunuz” (Elçilerin İşleri 16:31). “Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi” (Yuhanna 1:12). Sonsuz yaşamı KARŞILIKSIZ bir armağan olarak kabul edebilirsiniz. “Tanrı'nın armağanı ise Rabbimiz Mesih İsa'da sonsuz yaşamdır” (Romalılar 6:23). Şimdi dolu dolu ve anlamlı bir yaşam yaşayabilirsiniz. İsa, “Bense insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim” demiştir (Yuhanna 10:10). Siz sonsuzluğu Cennet’te İsa ile birlikte geçirebilirsiniz çünkü İsa, “Gider ve size yer hazırlarsam, siz de benim bulunduğum yerde olasınız diye yine gelip sizi yanıma alacağım” diye vaat etmiştir (Yuhanna 14:3).

Eğer İsa Mesih’i Kurtarıcınız olarak kabul edip, Tanrı’dan bağışlanma almak istiyorsanız şu duayı edebilirsiniz. Ne bu duayı ne de başka bir duayı etmek size kurtarmaz. Sadece Mesih’e güvenmek günahların bağışlanmasını sağlayabilir. Bu dua sadece Tanrı’ya O’na olan imanınızı dile getirmenin ve bağışlanmanızı sağladığı için O’na teşekkür etmenin bir yoludur. “Tanrım, Sana karşı günah işlediğimi ve cezayı hak ettiğimi biliyorum. Ama İsa Mesih O’na imanla bağışlanabilmem için benim hak ettiğim cezayı Kendi üzerine aldı. Kurtuluş için Sana güveniyorum. Harika lütfun ve bağışlanmandan ötürü Sana teşekkür ederim! Amin!”

Burada okuduklarınızdan ötürü Mesih’i kabul etmeye karar verdiniz mi? Eğer verdinizse, lütfen aşağıdaki “Bugün Mesih’i kabul ettim” düğmesine basın.

Bugün Mesih'i kabul ettim


(https://www.gotquestions.org/Arabic/'den 4.8.2021 tarihinde esinlenilmiştir)