Siz bağışlandınız mı? Tanrı’nın bütün günahlarımı bağışlamasını nasıl sağlayabilirim?


Elçilerin İşleri 13:38 şöyle bildirir: “Dolayısıyla kardeşler, şunu bilin ki, günahların bu Kişi aracılığıyla bağışlanacağı size duyurulmuş bulunuyor.”

Bağışlanma nedir ve neden bağışlanmaya ihtiyacım var?

“Bağışlamak” sözcüğü, geçmişe sünger çekmek, bir borcu affetmek, iptal etmek anlamına gelir. Birisine haksızlık yaptığımızda o ilişkinin düzelmesi için ondan bizi bağışlamasını isteriz. Bir kişi bağışlanmayı hak ettiği için bağışlanmaz. Kimse bağışlanmayı hak etmez. Bağışlama bir sevgi, merhamet ve lütuf etkinliğidir. Bağışlama, bir kişinin size karşı yapmış olduklarına karşın onun yaptıklarını ona karşı kullanmamaya karar vermektir.

Kutsal Kitap bize hepimizin Tanrı tarafından bağışlanmaya ihtiyacımız olduğunu söyler. Hepimiz günah işledik. Vaiz 7:20 şöyle bildirir: “Çünkü yeryüzünde hep iyilik yapan, hiç günah işlemeyen doğru insan yoktur.” 1 Yuhanna 1:8, “Günahımız yok dersek, kendimizi aldatırız, içimizde gerçek olmaz” der. Her günah, nihai olarak Tanrı’ya karşı bir asilik etkinliğidir (Mezmur 51:4). Bunun sonucu olarak, Tanrı’nın bağışlamasına son derece ihtiyacımız vardır. Eğer günahlarımız bağışlanmazsa, günahlarımızın sonucu olarak sonsuzluğu acı çekerek geçiririz (Matta 25:46; Yuhanna 3:36).

Bağışlanma—Onu nasıl alabilirim?

Hamdolsun ki, Tanrı sevgi dolu ve merhametlidir—günahlarımızı bağışlamaya isteklidir! 2 Petrus 3:9 bize, “[Tanrı] size karşı sabrediyor. Çünkü kimsenin mahvolmasını istemiyor, herkesin tövbe etmesini istiyor” der. Tanrı bizi bağışlamayı ister, bu yüzden bağışlanmamız için gerekeni sağlamıştır.

Günahlarımızın tek adil cezası ölümdür. Romalılar 6:23’ün ilk kısmı şöyle bildirir: “Çünkü günahın ücreti ölümdür...” Günahlarımızın karşılığı olarak sonsuz ölüm cezasını almamız lazımdır. Tanrı, Kendi kusursuz planında bir insan, İsa Mesih haline gelmişti (Yuhanna 1:1,14). İsa, bizim hak ettiğimiz ceza olan ölüm cezasını Kendi üzerine alarak çarmıhta öldü. 2 Korintliler 5:21, “Tanrı, günahı bilmeyen Mesih'i bizim için günah sunusu yaptı. Öyle ki, Mesih sayesinde Tanrı'nın doğruluğu olalım” diye öğretir. İsa, bizim hak etmiş olduğumuz cezayı Kendi üzerine alarak çarmıhta ölmüştür! Tanrı olarak, İsa’nın ölümü bütün dünya için günahlara bağışlama sağlamıştır. 1 Yuhanna 2:2 şöyle bildirir: “O günahlarımızı, yalnız bizim günahlarımızı değil, bütün dünyanın günahlarını da bağışlatan kurbandır.” İsa ölümden dirilerek günah ve ölüm üzerindeki zaferini bildirmiştir (1 Korintliler 15:1-28). Hamdolsun ki, İsa Mesih’in ölümü ve dirilişi sayesinde, Romalılar 6:23’ün ikinci kısmı geçerlidir: “... Tanrı'nın armağanı ise Rabbimiz Mesih İsa'da sonsuz yaşamdır.”

Siz günahlarınızın bağışlanmasını istiyor musunuz? İçinizde yakanızı bir türlü bırakmayan, sizi rahatsız eden bir suçluluk duygusu var mı? Eğer İsa Mesih’e Kurtarıcınız olarak iman ederseniz günahlarınızın bağışlanmasına kavuşabilirsiniz. Efesliler 1:7 şöyle der: “... lütfunun zenginliği sayesinde Mesih'in kanı aracılığıyla Mesih'te kurtuluşa, suçlarımızın bağışlanmasına kavuştuk.” İsa bizim bağışlanabilmemiz üzere borcumuzu bizim için ödemiştir. Yapmanız gereken tek şey, İsa’nın sizin bağışlanmanız için öldüğüne inanarak Tanrı’dan sizi İsa aracılığıyla kurtarmasını istemektir—ve Tanrı sizi bağışlayacaktır! Yuhanna 3:16-17 şu harika mesajı içerir: “Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlu'nu verdi. Öyle ki, O'na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Tanrı, Oğlu'nu dünyayı yargılamak için göndermedi, dünya O'nun aracılığıyla kurtulsun diye gönderdi.”

Bağışlanma—gerçekten okadar kolay mıdır?

Evet, gerçekten o kadar kolaydır! Tanrı’nın sizi bağışlamasını hak edemezsiniz. Tanrı’nın sizi bağışlamasının bedelini ödeyemezsiniz. Onu ancak Tanrı’nın lütfu ve merhameti aracılığıyla, imanla kabul edebilirsiniz. Eğer İsa Mesih’i Kurtarıcınız olarak kabul etmek ve Tanrı’dan bağışlanma almak istiyorsanız, şu duayı edebilirsiniz. Ne bu duayı ne de başka bir duayı etmek size kurtarmaz. Sadece Mesih’e güvenmek günahların bağışlanmasını sağlayabilir. Bu dua sadece Tanrı’ya O’na olan imanınızı dile getirmenin ve kurtuluşunuzu sağladığı için O’na teşekkür etmenin bir yoludur. “Tanrım, Sana karşı günah işlediğimi ve cezayı hak ettiğimi biliyorum. Ama İsa Mesih O’na imanla bağışlanabilmem için benim hak ettiğim cezayı Kendi üzerine aldı. Kurtuluş için Sana güveniyorum. Harika lütfun ve bağışlanmandan ötürü Sana teşekkür ederim! Amin!”

Burada okuduklarınızdan ötürü Mesih’i kabul etmeye karar verdiniz mi? Eğer verdinizse, lütfen aşağıdaki “Bugün Mesih’i kabul ettim” düğmesine basın.

Bugün Mesih'i kabul ettim


(https://www.gotquestions.org/Arabic/'den 4.8.2021 tarihinde esinlenilmiştir)