Nasıl Hristiyan olabilirim?


Hristiyan olmanın ilk adımı, “Hristiyan” teriminin ne anlama geldiğini anlamaktır. “Hristiyan” terimi ilk olarak, M.S. 1 yılında Antakya kentinde kullanılmıştı (bkz. Elçilerin İşleri 11:26). “Hristiyan” teriminin önceleri bir hakaret olarak kullanılmış olması mümkündür. Sözcük aslında “küçük Mesih” anlamına gelir. Ancak yüzyıllar geçtikçe Mesih’e iman edenler “Hristiyan” terimini kendilerine mal etmiş ve bu terimi kendilerinin İsa Mesih’in izleyicileri olduğunu tanımlamak için kullanmıştır. Hristiyan sözcüğünün basit tanımı, İsa Mesih’i izleyen bir insandır.

Neden Hristiyan olmalıyım?
İsa Mesih Kendisinin, “hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları için fidye olarak vermeye geldiğini” bildirmiştir (Markos 10:45). Bunun üzerine, “Bizim neden bir fidyeye ihtiyacımız vardı?” sorusu sorulur. Fidye, bir insanı salıvermek için ödenen bir ücrettir ve bu sözcük en çok adam kaçırma olaylarında kullanılır. Birisi kaçırılır ve salıverilmesi için bir fidye ödenene dek tutuklu olarak tutulur.

İsa bizi kölelikten özgür kılmak için fidyemizi ödemiştir! Biz neye köleydik? Günaha ve sonuçlarına köleydik ve fiziksel ölümden sonra da Tanrı’dan sonsuzluk boyunca ayrı kalacaktık. İsa’nın bu fidyeyi neden ödemesi gerekmişti? Çünkü hepimize günah hastalığı bulaşmıştır (Romalılar 3:23) ve bu yüzden de Tanrı’nın yargısını hak etmekteyiz (Romalılar 6:23). İsa fidyemizi nasıl ödedi? Günahlarımızın cezasını ödemek için çarmıhta ölerek ödedi (1 Korintliler 15:3; 2 Korintliler 5:21). İsa’nın ölümü bütün günahlarımızın bedelini nasıl yeterli bir biçimde ödeyebilir? İsa, insan biçimindeki Tanrı’ydı. Tanrı bizimle özdeşleşmek ve günahlarımız için ölebilmek üzere yeryüzüne geldi (Yuhanna 1:1,14). Tanrı olarak, İsa’nın ölümü sonsuz bir değer taşıyordu, bütün dünyanın günahlarının bedelini ödemek için yeterliydi (1 Yuhanna 2:2). İsa’nın ölümünden sonraki dirilişi, O’nun ölümünün yeterli kurban olduğunu ve O’nun günah ve ölümü gerçekten de yendiğini gösteriyordu.

Nasıl Hristiyan olabilirim?
En iyi kısmı budur. Tanrı bize olan sevgisinden ötürü Hristiyan olmayı çok basit bir hale getirmiştir. Yapmanız gereken tek şey İsa’nın ölümünün günahlarınız için yeterli kurban olduğunu tamamen inanarak O’nu Kurtarıcınız olarak kabul etmek (Yuhanna 3:16) ve sadece O’na Kurtarıcınız olarak bütünüyle güvenmektir (Yuhanna 14:6; Elçilerin İşleri 4:12). Hristiyan olmak, ayinlerle, kiliseye gitmekle, bazı şeyleri yapıp bazılarından uzak durmakla ilgili bir şey değildir. Hristiyan olmak, İsa Mesih’le kişisel bir ilişkiye sahip olmakla ilgilidir. Kişiyi Hristiyan yapan İsa Mesih’le iman aracılığıyla kişisel bir ilişkidir.

Hristiyan olmaya hazır mısınız?
İsa Mesih’i Kurtarıcınız olarak kabul ederek Hristiyan olmaya hazırsanız, yapmanız gereken tek şey iman etmektir. Günah işlediğinizi ve Tanrı’nın yargısını hak ettiğinizi anlıyor ve buna inanıyor musunuz? İsa’nın sizin layık olduğunuz cezayı Kendi üzerine alarak sizin yerinize öldüğünü anlıyor ve buna inanıyor musunuz? O’nun ölümünün sizin günahlarınızın bedelini ödeyen yeterli kurban olduğunu anlıyor ve buna inanıyor musunuz? Eğer bu üç soruya evet yanıtı verdiyseniz o zaman sadece İsa’ya Kurtarıcınız olarak güvenin. Sadece O’na güvenerek O’nu imanla kabul edin. Hristiyan olmak için gereken tek şey budur!

Mesih'i kabul etmek istiyorum


(https://www.gotquestions.org/Arabic/'den 4.8.2021 tarihinde esinlenilmiştir)