Hristiyan nedir?


Hristiyan’ın bir sözlük tanımı, “İsa’nın Mesih olduğuna ya da İsa’nın öğretilerini temel alan dine iman ettiğini bildiren kişi” şeklinde olabilir. Bu iyi bir başlangıç noktası olduğu halde, birçok sözlük tanımı gibi, Hristiyan olmanın ne olduğu konusundaki Kutsal Kitap gerçeğini gerçekten iletmekte yetersiz kalmaktadır. Hristiyan sözcüğü, Yeni Antlaşma olan İncil’de üç kez kullanılmıştır (Elçilerin İşleri 11:26; 26:28; 1 Petrus 4:16). İsa Mesih’in izleyicilerine Hristiyan ismi ilk kez Antakya’da verilmişti (Elçilerin İşleri 11:26) çünkü davranışları, yaptıkları ve konuşmaları Mesih’inkiler gibiydi. “Hristiyan” sözcüğünün harfi anlamı, “Mesih’e ait” ya da “Mesih’in izleyicisi” dir.

Ne yazık ki, zaman içinde, “Hristiyan” sözcüğü anlamının büyük bir kısmını kaybetmiştir ve genelde İsa’nın gerçek bir izleyicisi olsa da olmasa da, dindar olan ya da yüksek ahlaksal değerlere sahip olan biri için kullanılır. İsa Mesih’e iman edip güvenmeyen birçok insan sırf kiliseye gittikleri ya da “Hristiyan” bir ulusta yaşadıkları için kendilerini Hristiyan sayar. Ama kiliseye gitmek, sizden daha az şanslı olanlara hizmet etmek ya da iyi bir insan sizi Hristiyan yapmaz. Bir garaja gitmek sizi otomobil haline getirmediği gibi, kiliseye gitmek de sizi Hristiyan yapmaz. Bir kilisenin üyesi olmak, toplantılara düzenli olarak gitmek ve kilisenin işine destek sağlamak sizi Hristiyan yapmaz.

Kutsal Kitap, yaptığımız iyi işlerin bizi Tanrı’nın önünde kabul edilir kılmadığını öğretir. Titus 3:5 şöyle der: “Kurtarıcımız Tanrı ... bizi kurtardı. Bunu doğrulukla yaptığımız işlerden dolayı değil, kendi merhametiyle, yeniden doğuş yıkamasıyla ve Kurtarıcımız İsa Mesih aracılığıyla üzerimize bol bol döktüğü Kutsal Ruh'un yenilemesiyle yaptı.” Bu yüzden Hristiyan, Tanrı tarafından yeniden doğması sağlanan (Yuhanna 3:3; Yuhanna 3:7; 1 Petrus 1:23) ve İsa Mesih’e iman edip güvenen kişidir . Efesliler 2:8 bize bunun hakkında şunları söyler: “İman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır.”

Gerçek bir Hristiyan, İsa Mesih’in kişiliği ve günahların bedelini ödemek için çarmıhtaki ölümü ve üçüncü günde dirilmesi dahil, gerçekleştirdiği işe iman edip güvenen kişidir. Yuhanna 1:12 bize şöyle der: “Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi.” Gerçek bir Hristiyan’ı belirleyen, başka insanlara olan gerçek Hristiyan sevgisi ve Tanrı Sözü’ne itaatidir (1 Yuhanna 2:4, 10). Gerçek bir Hristiyan gerçekten de bir Tanrı çocuğudur, Tanrı’nın gerçek ailesinin bir parçasıdır ve kendisine İsa Mesih’te yeni yaşam verilmiş olan birisidir.

Burada okuduklarınızdan ötürü Mesih’i kabul etmeye karar verdiniz mi? Eğer verdinizse, lütfen aşağıdaki “Mesih'i kabul etmek istiyorum” düğmesine basın.

Mesih'i kabul etmek istiyorum


(https://www.gotquestions.org/Arabic/'den 4.8.2021 tarihinde esinlenilmiştir)