Siz sonsuz yaşama sahip misiniz?

Kutsal Kitap sonsuz yaşam için açık bir yol gösterir. İlk olarak, Tanrı’ya karşı günah işlediğimizi kabul etmemiz gerekir. “Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı” (Romalılar 3:23). Hepimiz Tanrı’yı kızdıran şeyler yaptık ve bu da bizi cezayı hak eden kişiler haline getirir. Bütün günahlarımız nihai olarak sonsuz bir Tanrı’ya karşı olduğu için, buna ancak sonsuz bir ceza yeterli olur. “Çünkü günahın ücreti ölüm, Tanrı'nın armağanı ise Rabbimiz Mesih İsa'da sonsuz yaşamdır” (Romalılar 6:23).

Ancak, günahsız (1 Petrus 2:22) ve sonsuz Tanrı Oğlu olan İsa Mesih bir insan haline gelerek (Yuhanna 1:1,14) bizim cezamızı ödemek için ölmüştür. “Tanrı ise bizi sevdiğini şununla kanıtlıyor: Biz daha günahkârken, Mesih bizim için öldü” (Romalılar 5:8). İsa Mesih, bizim hak ettiğimiz cezayı Kendi üzerine alarak (2 Korintliler 5:21) çarmıhta öldü (Yuhanna 19:31-42). Üç gün sonra ölümden dirilerek (1 Korintliler 15:1-4) günah ve ölüm üzerinde zaferli olduğunu kanıtladı. “O büyük merhametiyle yeniden doğmamızı sağladı. İsa Mesih'i ölümden diriltmekle bizi yaşayan bir umuda ... kavuşturdu” (1 Petrus 1:3).

Mesih’in kim olduğu, kurtuluş için ne yaptığı ve bunu neden yaptığı konusundaki fikirlerimizi imanla, değiştirmeliyiz (Elçilerin İşleri 3:19). Eğer O’nun bizim günahlarımızın bedelini ödemek için çarmıhtaki ölümüne güvenerek O’na iman edersek bağışlanacak ve cennette sonsuz yaşam vaadini alacağız. “Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlu'nu verdi. Öyle ki, O'na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun” (Yuhanna 3:16). "İsa'nın Rab olduğunu ağzınla açıkça söyler ve Tanrı'nın O'nu ölümden dirilttiğine yürekten iman edersen, kurtulacaksın” (Romalılar 10:9). Sadece Mesih’in çarmıhta tamamlamış olduğu işe iman, sonsuz yaşama giden tek gerçek yoldur! “İman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır. Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir” (Efesliler 2:8-9).

Eğer İsa Mesih’i Kurtarıcınız olarak kabul etmek istiyorsanız size basit bir dua sunmak istiyoruz. Unutmayın, ne bu duayı ne de başka bir duayı etmek size kurtarmaz. Sadece Mesih’e güvenmek sizi günahtan kurtarır! Bu dua sadece Tanrı’ya O’na olan imanınızı dile getirmenin ve kurtuluşunuzu sağladığı için O’na teşekkür etmenin bir yoludur.
“Tanrım, Sana karşı günah işlediğimi ve cezayı hak ettiğimi biliyorum. Ama İsa Mesih O’na imanla bağışlanabilmem için benim hak ettiğim cezayı Kendi üzerine aldı. Kurtuluş için Sana güveniyorum. Harika lütfun ve bağışlanmandan—sonsuz yaşam armağanından ötürü Sana teşekkür ederim! Amin!”

Burada okuduklarınızdan ötürü Mesih’i kabul etmeye karar verdiniz mi? Eğer verdinizse, lütfen aşağıdaki “Bugün Mesih’i kabul ettim” düğmesine basın.


Bugün Mesih'i kabul ettim


(https://www.gotquestions.org/Turkish/'den 14.12.2020 tarihinde esinlenilmiştir)