Öyküler

1. Hıristiyan olmandan önce hayatınız nasıldı?

2. Nasıl İmana geldiniz?

3. Müslüman olduğunuz zaman iman hakkında nasıl düşündünüz?

4. Hıristiyan ve Müslüman arasında fark nedir?

5. Gelecekte isteğiniz nedir?

6. İmanlı kardeşlere ne söylemek istersiniz?

7. İnanmayan kardeşlere ne söylemek istersiniz?


daha fazla