Tanrı’nın en önemli mesajı: Cennete nasıl gidilir?

Kutsal Kitap’ta Tanrı’nın bize verdiği son derece önemli bir mesaj var, bu mesajı daha önce duydunuz mu? Mesaj şöyledir: Tanrı bizi yarattığı için bizi çok seviyor. Dolayısıyla Tanrı her zaman bizimle birlikte olmak ister, yani biz öldükten sonra cennette olmamızı ister.

Fakat büyük bir sorun var. Siz cinayet işlemeyen, hırsızlık yapmayan ve hiç yalan söylemeyen iyi bir insan olduğunuzu sanıyorsunuz. Aslında insan, Tanrı gibi mükemmel bir varlık değildir. İçimizde olan kötülükten dolayı, yani günahtan dolayı hiç kimse cennete ulaşamaz. Herkes cehenneme gitmek zorundadır. Ama Tanrı bizi o kadar çok seviyor ki, bizim için cehenneme değil cennete giden özel bir yol sağladı, son derece önemli olan mesaj bununla ilgilidir.

Cennete nasıl gidilir?

Kutsal Kitap’a göre düşüncelerimizle ya da eylemlerimizle işlediğimiz tüm günahların bir ücreti vardır. Bu ücret para ile değil sadece kanla ödenmek zorundadır. Günah, mükemmel bir Tanrı’ya karşı işlendiği için ücreti çok ağırdır ve bu ücret sadece kan yani ölümdür.

Örneğin, iyi biri araba sürerken kaza yapmış ve başka birisini öldürmüştür. O sırada kaza yapan “Çok özür dilerim, beni bağışlayın” deyip eve dönebilir mi? Kesinlikle hayır. Kaza yapan kişi işlediği günahın karşılığında hapishaneye atılır veya büyük bir kefaletle hapishaneden çıkarılır. Buna benzer olarak “Tanrım, çok özür dilerim, lütfen beni bağışla” deyip cennete direk gidemez. Günahın ücreti ölümdür, bundan dolayı Adem ve Havva zamanından beri tüm peygamberler RAB’be kurban olarak hayvanları öldürerek günahları örtmeye çalışmıştır.

Fakat insan hayvanlardan çok daha değerli bir varlıktır. İnsanın cehenneme değil cennete gitmesi için hayvanların kanı yetmez, insan kanı gerekmektedir. Günahın ücreti için normal bir insanın kanı da yetmez, mükemmel bir insanın kanıyla bu ücretin ödenmesi gerekir. Zira cennet mükemmel Tanrı’nın bulunduğu bir yerdir.

Yeryüzünde mükemmel bir insan var mı? Tek mükemmel olan biri kimdir? (bu soruyu sorarken gökyüzünü işaret edeceksin, yoksa Muhammed diye yanıtlanır)

Evet, Tanrı’dan başka mükemmel olan hiç kimse yoktur. Tanrı’nın sizin için neler yaptığını biliyor musunuz? Şunlara dikkat edin: Tanrı beden alıp bu dünyaya geldi. Bu Rab İsa Mesih’tir. Tanrı neden beden alıp dünyaya geldi? Rab İsa Mesih günahlarımıza karşılık öldü, Kutsal Yazılar uyarınca üçüncü gün ölümden dirildi. Kırk gün boyunca beş yüzden çok kardeşe aynı anda göründü.

1. Öykü: Luka 5:17-26, Markos 2:1-12(Bir Felçlinin İyileştirilmesi: Günahlarını bağışlayan Rab İsa Mesih)

Hiç hareket edemeyen felçli bir adam vardı. Onun arkadaşları İsa Mesih’in hasta olanları iyileştirdiğini ve ölüleri bile dirilttiğini duydular. Bundan dolayı arkadaşları felçli adamı yatak üzerinde taşıyarak Rab İsa’nın önüne getirip koydular. Rab İsa onların imanını görünce “Dostum, günahların bağışlandı” dedi. İnsanlar “Tanrı’ya küfreden bu adam kim?” diye düşündüler. Onların düşüncelerini bilen Rab İsa şöyle seslendi: “Benim yeryüzünde günahları bağışlama yetkisine sahip olduğumu bilesiniz diye böyle dedim.” Sonra felçli adama, “Oğlum, kalk!” deyince adam hemen ayağa kalktı. Rab İsa, gelip tövbe edenlerin günahlarını bağışlayan Tanrı’dır.

2. Öykü: ‘İsa Mesih Tanrı’nın Oğlu’dur’ ifadesi ne anlama gelir?

Melek Cebrail Meryem’e görünerek şöyle dedi, “Sen gebe kalıp bir oğul doğuracak, adını İsa koyacaksın. Ona Tanrı’nın Oğlu denecek.” (Luka 1:35) Tanrı’nın Oğlu, İsa’nın birçok sıfatlarından biridir. O zaman bu isim ne anlama gelmektedir? ‘bir insanın oğludur’ denildiğinde o kişi ‘gerçekten bir insandır’ anlamına gelir. Aynı şekilde, ‘İsa Tanrı’nın Oğlu’dur’ denildiğinde ‘İsa gerçekten Tanrı’dır’ anlamına gelir.

3. Öykü: Yuhanna 8:51-59(Mesih, ne anlama gelir?)

Mesih, kısacası kral anlamına gelir. İsa, kralsa neye hükmeden kraldır? İsa diyor ki, “Sözüme uyan, ölümü asla görmeyecektir.”(Yuh.8:51) Yahudiler bunu duyunca “Sen çıldırmışsın. İbrahim öldü, peygamberler de öldü. Sen kimsin ki öyle söylüyorsun?” dedi. İsa şu karşılığı verdi: “İbrahim doğmadan önce ben varım.” Buradaki ‘ben varım’ kelimesi Kutsal Kitap’ta Tanrı’nın bir ismidir. (Çık.3:13-14) Demek ki İsa, “Ben Tanrı’yım” dedi. Bu yüzden Yahudiler İsa’nın küfrettiğini sandılar ve İsa’yı taşlamaya kalktılar. Neticede İsa’yı öldürmek için vali Pilatus’a götürdüler. İsa’nın kendisini Mesih olarak tanıttığını duyan vali Pilatus İsa’ya “Sen kral mısın?” diye sordu. İsa “Evet, fakat benim krallığım bu dünyadan değildir” diye karşılık verdi. Bu dünyadan değilse neredendir?(gökyüzünü işaret ederek) Evet, göktendir. O zaman İsa Mesih ne anlama gelir? İsa Mesih, kralların kralı anlamına gelir.

4. Öykü: Tanrı tektir.

İsa Mesih, kendisinin Tanrı olduğunu iddia etmesi iki Tanrı veya üç Tanrı olduğu anlamına gelmez. Kutsal Kitap’ta diyor ki, “İlk ve son benim, benden başka Tanrı yoktur” (Yşa.44:6), “Tanrımız RAB tek RAB’dir.” (Tek.6:4) Vahiy kitabında İsa Mesih dedi ki, “İlk ve son Ben’im. Diri Olan Ben’im. Ölmüştüm, ama işte sonsuzluklar boyunca diriyim. Ölümün ve ölüler diyarının anahtarları bendedir.” (Va.1:17,18) Tanrı tektir, İsa Mesih O’dur.

Kutsal Kitap değiştirildi mi?

Bazıları İncil’in değiştirildiğini iddia eder, aslında bu doğru bir iddia değildir. Kutsal Yazılar’ın tümü Tanrı esinlemesidir. (2.Ti.3:16) Her kim bu sözlere bir şey katarsa, veya bu sözlerden bir şey çıkarırsa cennete gidemez. (Va.22:19) Ayrıca Kutsal Kitap el yazmaları çok pahalı ve eskidir. Bunlardan en az yaklaşık 15000 adet eski el yazmaları halen mevcuttur ve bazıları da 2000 yıl önce yazılmıştır. Kopyalama işini yapan yazmanlar çok katı kurallara uymak zorundaydı. Örneğin kopyalamada tek bir harf bile eksik kalmasın diye deri üzerine kopyaladıkları kitabın bütün harflerini tek tek sayarlardı. Bir yanlışlık yapıldığı görüldüğünde bütün nüsha yok edilir ve yeniden başlanırdı. Bu titiz kopyalama sayesinde özgün metinlerin bütünlüğü günümüze kadar korunabildi. Dolayısıyla Kutsal Kitap’ın değiştirilmesi asla mümkün değildir.

Sonuç (İsa Mesih’i RAB olarak kabul etmesini teşvik etme)

İsa Mesih Tanrı’nın Sözüdür. Kutsal Kitap’ta diyor ki “Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı’yla birlikteydi ve Söz Tanrı’ydı. Her şey O’nun aracılığıyla var oldu, var olan hiçbir şey O’nsuz olmadı.” (Yuh.1:1,3) İsa Mesih, Yaratıcıdır. Ayrıca İsa Mesih diyor ki, “Alfa ve Omega, başlangıç ve son Ben’im. Susayana yaşam suyunun pınarından karşılıksız su vereceğim. Ben onun Tanrısı olacağım, o da bana oğul olacak.” (Va.21:6,7) İsa Mesih kendisi Tanrı olduğunu açıkça söyledi. İsa Mesih, “Ben iyi çobanım. İyi çoban koyunları uğruna canını verir” dedi, bizim için kendi canını verdi. İsa Mesih, “Kapı Ben’im. Bir kimse benim aracılığımla içeri girerse kurtulur” dedi. Yani İsa Mesih aracılığıyla cennete gidilir, İsa Mesih cennet kapısıdır. İsa Mesih, “Yol, gerçek ve yaşam Ben’im. Benim aracılığım olmadan cennete kimse gelemez” dedi. Hz. Muhammed ölmek üzereyken, öldükten sonra nereye gideceğini bilemediğini söylemiştir. Yolu bilen bir taksiye mi binersiniz yoksa nereye gideceğini bilemeyen taksiye mi binersiniz? Diri olanı mı izleyeceksiniz yoksa ölü olanı mı?

İsa Mesih yüreğinizin kapısını çalarak şöyle diyor, “İşte kapıda durmuş, kapıyı çalıyorum. Biri sesimi işitir ve kapıyı açarsa, onun yanına gireceğim; ben onunla, o da beninle, birlikte yemek yiyeceğiz.” Günahınızı tövbe ederek yüreğinizi açarsanız Kutsal Ruh içinize girecektir. Hayatınızın kralı olarak kabul edip Onunla birlikte yürüyorsanız, O sizi cennete götürür. Kendinizin günahkâr olduğunuzu kabul ediyor musunuz? İsa Mesih’i hayatınızın kralı olarak kabul ediyor musunuz?

Dua

Ey RAB, bu güzel haber için Sana şükrediyorum. Günahımı affetmek için gökten gelip çarmıha gerilen Rab İsa Mesih için minnettarım. Rab İsa Mesih’in benim günahımdan dolayı ölüp üç gün sonra dirildiğine inanıyorum. Ben günahkârım, beni affet, ya RAB. Seni hayatımın kralı ve Rab’bi olarak kabul ediyorum, beni yönet. Her gün Seninle yürüyerek, Senden gelen sese kulak verip sözünü dinlememe yardımcı ol. Söz’ün ve Kutsal Ruh’un yardımıyla her gün büyümeme yardımcı ol. Ya RAB, Her zaman Rab’bin yolunda yürüyerek Rab’bin isteğini gerçekleştirmemi sağla. Rab İsa Mesih adıyla dua ediyorum, Amin.


Bugün Mesih'i kabul ettim