Ben Müslüman’ım, neden Hristiyan olmayı düşüneyim ki?


İnsanlar, ister Müslüman, ister Budist, ister Katolik olsun, çoğu kez anne babalarının ya da içinde bulundukları kültürün dinini izler. Ama Yargı Günü’nde Tanrı’nın önünde durduğumuz zaman, her insanın Tanrı’nın gerçeğine inanıp inanmadığı hakkında kendisi için hesap vermesi gerektir. Ama bu kadar dinin içinde gerçek nedir? İsa bu soruyu, “Yol, gerçek ve yaşam Ben'im. Benim aracılığım olmadan Baba'ya kimse gelemez” diye yanıtlamıştır (Yuhanna 14:6).

Gerçek Hristiyanlar İsa’nın izleyicileridir. İsa nasıl Baba Tanrı’ya giden tek yol olduğunu iddia edebilmiştir? Bunun yanıtını Kutsal Kitap’ta yer alan Kutsal Yazılar’dan öğrenelim.

İsa’nın yaşamı, ölümü ve dirilişi

Kutsal Kitap, İsa’nın bakire Meryem’den doğduğu zaman peygamberlikleri nasıl yerine getirdiğini kaydeder. O bütün diğer insanlardan farklı ve eşsiz bir şekilde büyüdü çünkü hiçbir zaman günah işlemedi (1 Petrus 2:22). Kalabalıklar O’nun öğretilerini duymaya ve mucizelerine hayranlık duymaya geldi. İsa hastaları iyileştirdi, ölüleri diriltti ve suyun üzerinde yürüdü.

Şimdiye kadar yaşamış olan bütün insanlar arasında ölmeyi hak etmeyen biri varsa O da İsa’ydı. Buna karşın İsa, çarmıha gerilip ölümden diriltileceği hakkında peygamberlik etmişti (Matta 20:18-19). O’nun sözleri gerçekleşti. Askerler İsa’yı dövdüler, başına dikenlerden yapılmış bir taç koydular, insanlar O’nunla alay etti, O’nun üzerine tükürdü, ellerini ve ayaklarını çivilerle tahtadan bir çarmıha çaktılar. İsa’nın Kendini kurtarma gücü vardı ama Kendini gönüllü olarak çarmıhta ölmeye teslim etti (Yuhanna 19:30). Üç gün sonra, İsa ölümden dirildi!

Neden çarmıh?


Bir Müslüman olarak, “Allah neden Peygamberi İsa’ya kötü davranılmasına ve O’nun öldürülmesine izin verdi?” diye sorabilirsiniz. İsa’nın ölümü gerekliydi çünkü . . .

• Her insan günahlıdır: “Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı” (Romalılar 3:23). Herkes, ister anne babaya saygısızlık ederek, ister yalan söyleyerek, ister en çok Tanrı’yı sevmeyerek ya da Tanrı Sözü’ne itaatsizlik ederek kutsal Tanrı’ya karşı günah işlemiştir.

• Günahın cezası ölümdür: “Çünkü günahın ücreti ölümdür” (Romalılar 6:23a). Tanrı iman etmeyen günahlıları sonsuza dek cehennemde ayırarak gazabını üzerine döker (2 Selanikliler 1:8, 9). Tanrı Hakim olarak günahı görmemezlikten gelmeyecektir.

• Bizler yaptığımız iyi işler ya da sevaplarla kendimizi kurtaramayız: “İman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır. Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir” (Efesliler 2:8-9). Hristiyanlık’la İslamiyet arasındaki ana fark budur. İslamiyet, İslam’ın Beş Şartı’nı yerine getiren kişinin cennete gitmeyi hak edebileceğini öğretir. Sevapların kötü işlerden daha ağır basması mümkün olsa bile, Kutsal Kitap, “ Bütün doğru işlerimiz kirli âdet bezi gibi” der (Yeşaya 64:6b). Bir tek günah bile bir insanı Tanrı’nın yasalarının hepsine aykırı davranmaktan suçlu olmasına neden olur (Yakup 2:10). Günahlı insanlar cenneti hak etmek için hiçbir şey yapamazlar.

• Tanrı Oğlu’nu günahkârlar için kurban etmiştir: “Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlu'nu verdi. Öyle ki, O'na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun” (Yuhanna 3:16). Tanrı, insanların günahının onları cennetten alıkoyduğunu biliyordu. Tanrı, günah borcunun ödenmesinin tek yolunun Kusursuz Biri’nin ölerek bu borcu ödemesi gerektiği olduğunu biliyordu. Tanrı böylesine muazzam bir bedeli sadece Kendisinin ödeyebileceğini biliyordu. Bu yüzden Tanrı’nın sonsuz planı, iman eden günahlının yerine ölmesi için Kendi Oğlu İsa’yı göndermekti.

Hristiyan Olmak


“Rab İsa'ya iman et, kurtulursun” (Elçilerin İşleri 16:31b).

Bir Müslüman olarak siz, “A, ben İsa’ya inanıyorum. Ben İsa’nın gerçek bir öğretmen, büyük bir peygamber ve iyi bir adam olduğuna inanıyorum” diyebilirsiniz.

Ama İsa’nın gerçek bir öğretmen olduğunu söyleyip de O’nun tek yol, gerçek ve yaşam olduğu konusundaki öğretisini ret edemezsiniz (Yuhanna 14:6). İsa’nın büyük bir peygamber olduğuna inanıp da O’nun ölüp üç gün sonra dirileceği peygamberliğini ret edemezsiniz (Luka 18:31-33). İsa’nın iyi bir adam olduğunu kabul edip O’nun Tanrı Oğlu olduğu iddiasına inanmazlık edemezsiniz (Luka 22:70; Yuhanna 5:18-47).

Hristiyanlığın bütün diğer dinleri dışarıda bıraktığını anlamadan Hristiyan olmayı düşünemezsiniz (Elçilerin İşleri 4:12). Hristiyanlığı kaçınılmaz sonucu şudur: Ya İsa çarmıhta sizin günahınızı taşır ya da siz cehennemde kendi günahınıza katlanırsınız. “Oğul'a iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Ama Oğul'un sözünü dinlemeyen yaşamı görmeyecektir. Tanrı'nın gazabı böylesinin üzerinde kalır” (Yuhanna 3:36).

Siz Kutsal Kitap’ı araştırdıkça, Tanrı da yüreğinizi günahınızdan dönüp İsa’ya güvenmeniz için uyandırsın. Aşağıdaki gibi bir duayla yanıt verebilirsiniz. Şunu unutmayın, bu dua sizi kurtarmaz. Sadece Tanrı kurtarabilir! Ama dua, Tanrı’nın size Rab İsa Mesih’te verdiği imanı dışavuruşunuz olabilir.

“Sevgili Tanrım, Sana karşı günah işlediğimden ötürü çok üzülüyorum. Bir günahkâr olarak, cehennemde ölümü hak ediyorum. Ama Senin Oğlun İsa’yı, çarmıhta benim günahlarım için ölmeye ve zafer içinde dirilmeye gönderdiğine inanıyorum. Şimdi günahlı arzularımı izlemekten ve cennete sevaplarım aracılığıyla gitmeye çalışmaktan vazgeçiyorum. Günahtan Kurtarıcım olarak sadece Rab İsa’ya güveniyorum. Seni seviyorum, ya Rab ve kendimi Seni, Kendi Sözün olan Kutsal Ruh aracılığıyla izlemeye teslim ediyorum. Amin!”

Burada okuduklarınızdan ötürü Mesih’i kabul etmeye karar verdiniz mi? Eğer verdinizse, lütfen aşağıdaki “Bugün Mesih’i kabul ettim” düğmesine basın.


Bugün Mesih'i kabul ettim


(https://www.gotquestions.org/Turkish/'den 4.8.2021 tarihinde esinlenilmiştir)