Dört ruhsal yasa nelerdir?


Dört Ruhsal Yasa, İsa Mesih’e iman aracılığıyla var olan kurtuluş müjdesini paylaşmanın bir yoludur. Müjde’de yer alan önemli bilgileri dört noktada organize etmenin basit bir yoludur.

Dört Ruhsal Yasa’nın ilki şudur: “Tanrı sizi seviyor ve sizin hayatınız için harika bir planı var.” Yuhanna 3:16 bize şöyle der: “Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlu'nu verdi. Öyle ki, O'na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun.” Yuhanna 10:10 bizlere İsa’nın dünyaya geliş nedenini bildirir: “Bense insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim.” Bizi Tanrı’nın sevgisinden alıkoyan nedir? Bizi bol yaşama sahip olmaktan alıkoyan nedir?

Dört Ruhsal Yasa’nın ikincisi şudur: “İnsanlık günahla lekelendiği için Tanrı’dan ayrılmıştır.” Bunun sonucu olarak bizler Tanrı’nın bizim hayatlarımız için olan harika planını bilemeyiz. Romalılar 3:23 bu bilgiyi onaylayarak, “Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı” der. Romalılar 6:23 bize günahın sonucunun ne olduğunu bildirir: “Çünkü günahın ücreti ölümdür.” Tanrı bizleri Kendisiyle paydaşlığımız olsun diye yarattı. Ancak, insanlık dünyaya günah getirmiş ve bu yüzden de Tanrı’dan ayrılmıştır. Bizler, Tanrı’nın Kendisiyle sahip olmamızı tasarlamış olduğu ilişkiyi mahvettik. Peki, bunun çözümü nedir?

Dört Ruhsal Yasa’nın üçüncüsü şudur: “İsa Mesih, Tanrı’nın günahımız için sunduğu tek sağlayıştır. İsa Mesih aracılığıyla günahlarımız bağışlanabilir ve Tanrı’yla doğru bir ilişki içine girebiliriz.” Romalılar 5:8 bize şöyle der: “Tanrı ise bizi sevdiğini şununla kanıtlıyor: Biz daha günahkârken, Mesih bizim için öldü.” 1 Korintliler 15:3-4 kurtulmak için neyi bilip neye inanmamız gerektiğini bildirir: “Kutsal Yazılar uyarınca Mesih günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü ve Kutsal Yazılar uyarınca üçüncü gün ölümden dirildi.” İsa Kendisi, Yuhanna 14:6’da bize Kendisinin kurtuluşun tek yolu olduğunu ilan eder: “Yol, gerçek ve yaşam Ben'im. Benim aracılığım olmadan Baba'ya kimse gelemez.” Ben bu harika kurtuluş armağanını nasıl alabilirim?

Dört Ruhsal Yasa’nın dördüncüsü şudur: “Kurtuluş armağanını almak ve Tanrı’nın yaşamlarımız için olan harika planını bilmek için İsa Mesih’e Kurtarıcımız olarak iman etmemiz gerekir.” Yuhanna 1:12 bunu bize şöyle tanımlar: “Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi.” Elçilerin İşleri 16:31 bunu çok açık bir şekilde söyler: “Rab İsa'ya iman et, sen de ev halkın da kurtulursunuz.” Bizler sadece lütufla, sadece iman yoluyla, sadece İsa Mesih’te kurtulabiliriz (Efesliler 2:8-9).

Eğer İsa Mesih’e Kurtarıcınız olarak güvenmek istiyorsanız, aşağıdaki sözleri Tanrı’ya söyleyin. Bu sözleri söylemek sizi kurtarmaz ama Mesih’e güvenmek kurtarır! Bu dua sadece Tanrı’ya O’na olan imanınızı dile getirmenin ve kurtuluşunuzu sağladığı için O’na teşekkür etmenin bir yoludur. “Tanrım, Sana karşı günah işlediğimi ve cezayı hak ettiğimi biliyorum. Ama İsa Mesih benim hak ettiğim cezayı üzerine aldığı için O’na imanla bağışlanabilirim. Kurtuluş için Sana güveniyorum. Harika lütfun ve bağışlanmandan—sonsuz yaşam armağanından ötürü Sana teşekkür ederim! Amin!”

Burada okuduklarınızdan ötürü Mesih’i kabul etmeye karar verdiniz mi? Eğer verdinizse, lütfen aşağıdaki “Bugün Mesih’i kabul ettim” düğmesine basın.

Bugün Mesih'i kabul ettim

(https://www.gotquestions.org/Turkish/'den 25/05/2020 tarihinde esinlenilmiştir)