1. Seçilmiş Tanık

Kadınlar haftanın ilk günü, sabah çok erkenden, hazırlamış oldukları baharatı alıp mezara gittiler. Taşı mezarın girişinden yuvarlanmış buldular. Ama içeri girince Rab İsa’nın cesedini bulamadılar. Onlar bu durum karşısında şaşırıp kalmışken, şimşek gibi parıldayan giysilere bürünmüş iki kişi yanlarında belirdi. Korkuya kapılan kadınlar başlarını yere eğdiler. Adamlar ise onlara, “Diri olanı neden ölüler arasında arıyorsunuz?” dediler. “O burada yok, dirildi. Daha Celile’deyken size söylediğini anımsayın. İnsanoğlu’nun günahlı insanların eline verilmesi, çarmıha gerilmesi ve üçüncü gün dirilmesi gerektiğini bildirmişti.”
O zaman kadınlar İsa’nın sözlerini anımsadılar. Mezardan dönüp bütün bunları Onbirler’e ve ötekilerin hepsine bildirdiler. Bunları elçilere anlatanlar, Mecdelli Meryem, Yuhanna, Yakup’un annesi Meryem ve bunlarla birlikte bulunan öbür kadınlardı. Ne var ki, bu sözler elçilere saçma geldi ve kadınlara inanmadılar. Yine de, Petrus kalkıp mezara koştu. Eğilip içeri baktığında keten bezlerden başka bir şey görmedi. Olay karşısında şaşkına dönmüş bir halde oradan uzaklaştı.

2. Kutsal Kitap Güvenilirdir.

Mesih İsa'yı izleyenlerin günümüzdeki Kutsal Kitap'ın ilk yazıldığı haliyle aynı olduğuna neden inandığını hiç merak ettiniz mi?
Kutsal Kitap 1500 yıllık bir dönemde yazılmış Tanrı'nın kutsal sözüdür.
"Esasen bize Tanrı'yı ve bütün insanlar için belirlediği ahlâk standartlarını öğreten bir kitaplar bütünüdür;"
"Tevrat'ı, Zebur, İncil'i ve Mesih İsa'nın takipçilerine yazılan mektupları içermektedir."
Kutsal Kitap ,Tanrı'nın yarattığı insanlar olarak bize aslında kendi hikâyemizi anlatır.
Bazıları, var olan çok sayıda çeviriden dolayı,Kutsal Kitap'ın yıllar içinde değiştiğini düşünmektedir.Kutsal Kitap özgün olarak üç dilde yazıldı ve o zamandan beri herkesin Tanrı sözünü ana dilinde okuyabilmesi için sayısız dile çevrildi.
Hatta bazı dillerde birden çok çeviri vardır, ama hepsi aynı mesajı taşırlar.Kutsal Kitap'ın her kopyası özgün metinlerin bir çevirisidir ve birbirleriyle örtüşürler.Modern çevirilerin doğruluğu sayısız arkeolojik kanıt tarafından desteklenir.
Örneğin, 20. yüzyılın ortalarında Ölü Deniz yakınlarındaki bir mağarada İ.Ö. 3. yüzyıl ile İ.Ö. 1. yüzyıl arasında derlenmiş 981 adet antik Kutsal Kitap el yazması keşfedilmiştir.Bu elyazmalarından biri Büyük Yeşaya Tomarıdır.Bu tomarda Yeşaya Kitabı'nın tüm 66 bölümü yer almaktadır, Yeşaya Kitabı İsa Mesih'in yaşamı ve ölümü hakkında ön bildiriler içeren bir metindir.Keşfedilen Büyük Yeşaya Tomarı modern Kutsal Kitap'taki Yeşaya Kitabı'yla birebir aynıdır.
Kutsal Kitap'ın Mesih İsa'yı anlatan kısmı 1. yüzyılda O'nunla aynı dönemde yaşamış olan öğrencileri tarafından derlenmiştir.Yazdıkları metinleri birçok bölgeye gönderdiler ve oralarda yaşayan diğer öğrenciler yazılanların doğruluğunu teyit etti, metinleri kopyaladı ve Mesih İsa'nın başka birçok öğrencisine ilettiler.
Mesih İsa hakkında öğretiş veren 25.000'den fazla antik Kutsal Kitap el yazmaları keşfedilmiştir.Bunların tümü birbiriyle eşleşmektedir ve modern Kutsal Kitap ile birebir aynıdır.
Hatta Grekçe yazılmış olan tam bir Kutsal Kitap günümüzde İngiltere Müzesi'nde sergilenmektedir.Sina Kodeksi adı verilen bu antik Kutsal Kitap'ın yazım tarihi yaklaşık İ.S. 350'dir ve içerik bakımından modern Kutsal Kitap'ın bir eşidir.
Kutsal Kitap diğer antik metinler arasında en çok keşfedilmiş kopyaya sahiptir.
Böylece bütün kanıtlar elimizdeki Kutsal Kitap'ın binlerce yıl önceözgün dillerde yazılmış kutsal metinlerin aynısını içerdiğini kanıtlamaktadır.Kutsal Kitap Güvenilirdir

3. Neden “Tanrı'nın Oğlu” adı verilir?

Ne yaptı ve bunu neden yaptı?
Rab İsa gökte egemenlik sürüyordu, ama insanlık günaha köleydi.
Tanrı insanları sever ve onların özgür olmasını ister bu nedenle Mesih İsa Kutsal Yazılar'ı yerine getirmek ve insanlığı kurtarmak için yeryüzü indi.
Tanrı'nın Ruhu mucizevi biçimde Meryem adlı bakire bir kızın üzerine gölge saldı ve kız cinsel ilişkiye girmeden gebe kaldı. Aylar sonra İsa Mesih bir ahırda dünyaya geldi.
İsa Mesih hem insan hem Tanrı'dır bu nedenle O'na Tanrı Oğlu denir bu unvan Tanrı'nın insan olduğu anlamına gelir Mesih İsa'nın doğası aklımızın tam olarak kavrayamayacağı bir gizemdir.
O yeryüzündeyken, mucizeler yaptı...yetkiyle öğretti...ve günahsız bir yaşam sürdü - başka hiçbir insanın yaşayamayacağı kusursuz bir yaşamdı bu.
Mesih İsa gönüllü olarak bizim için kendisini kusursuz bir kurban olarak sundu.
Üç gün sonra İsa Mesih ölümden dirildi ve günah ve ölüm üzerinde zaferli olduğunu kanıtladı
Mesih İsa bir daha asla ölmemek üzere göğe alındı Bu nedenle Tevrat'ta Mesih'e atfedilen tüm unvanlar ve sıfatlarla yüceltilir, bunların arasında Kurtarıcı, Tanrı'nın Oğlu, İmmanuel ve Tanrı Kuzusu vardır.
İsa Mesih peygamberlikleri yerine getirdi cezamızı çekti ve bizi günahlardan kurtardı.
Bir gün bütün insanları yargılamak için geri dönecek ama O'nun yaşamı, ölümü ve dirilişi
bize aklanmamız için bir yol açtı. Kutsal Kitap, Tanrı'yla sevgiye dayalı, yenilenmiş bir ilişkiye sahip olmak için tövbe etmemiz ve Mesih İsa'ya Kurtarıcımız olarak iman etmemiz gerektiğini açıklar
Bu teklifi kabul etmek ister misiniz?

4. Neden Bizim İçin Öldü?

"Günah. İnsanlar arasında bölünmeye neden olan ve bizi Tanrı'dan ayıran engel."
Eğer insanlar eylemlerinden sorumluysa ve günah işliyorlarsa, Tanrı insanların yaptıklarının hesabını vermesi yerine neden onları kurtarıyor?
Tanrı sevgidir ve yaşam verendir. Tanrı insanları O'nunla ruhsal ve ilişkisel olarak bağlantılı olmaları için yarattı. Ama insanoğlu Tanrı'nın isteğine karşı çıkarak günah işlemeyi seçti ve bu nedenle Tanrı'dan, yani yaşamın kaynağından koptu. Günah bir kuşaktan diğerine tıpkı bir virüs gibi aktarıldı, tüm insanlığa yayıldı, insanları hem Tanrı'dan hem de birbirlerinden ayırdı.
Tanrı peygamberleri aracılığıyla konuşarak O'nun yolunda yürümeleri için insanlara yeni buyruklar ve fırsatlar verdi, insanlar her seferinde başarısız oldular.
Günahın ücreti bizi Tanrı'dan ayırdığı için ölümdür. Tanrı'nin adaleti kusursuz olduğundan insanların günahlarını öylece görmezden gelemez ya da bağışlayamaz.
Tanrı kutsal ve adildir. Ödün vermez doğası gereği günah yargılamalı ve cezalandırmalıdır.
O halde Tanrı'nın bağışlamasını kazanmak ve yargıdan kaçınmak bize bağlı olmaz mı?
Sorun insanların Tanrı'nın buyruklarını yerine getirememesidir. Günahsız yaşayamayız, ve kendimizi temize çıkaramayız.
Görünüşe göre mahvolmaya mâhkumuz. Ancak Tanrı yarattıklarının ölmesini arzulamaz.
O merhametli ve sevgi doludur, ve O'nunla birlikte bol yaşama kavuşarak yenilenmemizi ister.
İbrahim'le başlayıp yüzyıllar boyunca diğer peygamberler aracılığıyla devam ederek:
Tanrı, insanlığın günahının bedelini ödeyecek Kurtarıcı'yı gönderme tasarısını parça parça açıkladı Kurtarıcı Mesih İsa'dır.
Gökteki yücelik makamını bırakarak yeryüzüne indi, insan biçimi aldı,ve bizim asla başaramayacağımız günahsız yaşamı sürdü.Sonra Mesih İsa günahlarımızı isteyerek üzerine aldı ve hepimiz için ilk ve son kez ölüm cezasına katlandı.
Ama ölüm O'nu tutamadı. Mesih İsa ölümü ve günahı alt ederek mezardan dirildi. Bu sayede bize Tanrı'yla yeni bir ilişki kurma fırsatı sağladı. Tanrı bizi sever ve biz kendimizi kurtarmaktan aciz olduğumuz için, Mesih İsa bizi günahtan ve ölümden özgür kıldı, öyle ki kurtulalım ve sonsuzlarca O'nunla birlikte yaşayalım.
Şimdi Tanrı'yla yenilenmiş ilişkinin sağladığı özgürlüğü tatmamız için Mesih İsa'nın bizim için sunduğu kurbanı kabul etmeliyiz.
Mesih İsa neden ölmek zorundaydı?
Tanrı'nın buyruklarını nasıl yerine getirebiliriz? Nasıl utançtan uzak yaşayabiliriz? Kendimizi onur bahşedemeyiz. Mahvolmaya mâhkumuz, ancak Tanrı yarattıklarının ölmesini istemez. O merhametli ve sevgi doludur, ve O'nunla birlikte bol yaşama kavuşarak yenilenmemizi ister.
"Oysa, bizim isyanlarımız yüzünden onun bedeni deşildi, Bizim suçlarımız yüzünden o eziyet çekti. Esenliğimiz için gerekli olan ceza Ona verildi. Bizler onun yaralarıyla şifa bulduk." (Yeşaya 53:5)

5. Yüce Tanrı’nın Oğlu, Benden Ne İstiyorsun?

Gölün karşı yakasına, Gerasalılar’ın memleketine vardılar. Mesih İsa tekneden iner inmez, kötü ruha tutulmuş bir adam mezarlık mağaralardan çıkıp O’nu karşıladı. Mezarların içinde yaşayan bu adamı artık kimse zincirle bile bağlı tutamıyordu. Birçok kez zincir ve kösteklerle bağlandığı halde, zincirleri koparmış, köstekleri parçalamıştı. Hiç kimse onunla başa çıkamıyordu. Gece gündüz mezarlarda, dağlarda bağırıp duruyor, kendini taşlarla yaralıyordu.

Uzaktan Mesih İsa’yı görünce koşup geldi, O’nun önünde yere kapandı. Yüksek sesle haykırarak, “Ey İsa, yüce Tanrı’nın Oğlu, benden ne istiyorsun? Tanrı hakkı için sana yalvarırım, bana işkence etme!” dedi. 8 Çünkü İsa, “Ey kötü ruh, adamın içinden çık!” demişti.

Sonra Mesih İsa adama, “Adın ne?” diye sordu. “Adım Tümen. Çünkü sayımız çok” dedi. Ruhları o bölgeden çıkarmaması için Mesih İsa’ya yalvarıp yakardı.
Orada, dağın yamacında otlayan büyük bir domuz sürüsü vardı.
Kötü ruhlar Mesih İsa’ya, “Bizi şu domuzlara gönder, onlara girelim” diye yalvardılar. Mesih İsa’nın izin vermesi üzerine kötü ruhlar adamdan çıkıp domuzların içine girdiler. Yaklaşık iki bin domuzdan oluşan sürü, dik yamaçtan aşağı koşuşarak göle atlayıp boğuldu.

Domuzları güdenler kaçıp kentte ve köylerde olayın haberini yaydılar. Halk olup biteni görmeye çıktı. Mesih İsa’nın yanına geldiklerinde, önceleri bir tümen cine tutulan adamı giyinmiş, aklı başına gelmiş, oturmuş görünce korktular. Olayı görenler, cinli adama olanları ve domuzların başına gelenleri halka anlattılar.
Mesih İsa tekneye binerken, önceleri cinli olan adam O’na, “Seninle geleyim” diye yalvardı.
Ama Mesih İsa adama izin vermedi. Ona, “Evine, yakınlarının yanına dön” dedi. “Rab’bin senin için neler yaptığını, sana nasıl merhamet ettiğini onlara anlat.” Adam da gitti, Mesih İsa’nın kendisi için neler yaptığını Dekapolis’te duyurmaya başladı. Anlattıklarına herkes şaşıp kalıyordu.

6. Dünyanın Bozulmuş Olduğunu Hissediyor musunuz?

Sanki bir şeyler doğru gitmiyor, değil mi?Bazen dünyanın bozulmuş olduğunu hissediyor musunuz?
Başlangıçta Tanrı dünyayı iyiliklerle dolu yarattı.
Ama biz insanlar O'ndan uzaklaşıp kendi yolumuzdan giderek Tanrı'ya isyan ettik.Bu yüzden dünya bozuldu ve biz de bozulduk.
Kutsal Kitap'ta açıklandığı gibi bunun adı günahtır.
Günah davranışlarımızın ötesine geçerek yüreğimizin derinliklerine iner.
İsyanımızın doğal sonucu olarak ölürüz, yani yaşam kaynağından koparız.

7. Rab iyi midir?

Rab iyi midir? Eğer öyleyse neden acılar ve kötülükler var?
Rabbin çok güçlü olduğunu varsayalım, bu Rabbin mantıksal anlamda mümkün olabilecek her şeyi yapabileceği anlamına gelir. Böylece galaksiler, atom altı parçacıkları, yağmur ormanları ve sizi yaratabilir.
Ancak Rab mantıksal olarak imkânsız olan hiçbir şeyi yapamaz, mesela kare bir daire veya tek uçlu bir çubuk yaratamaz. Öyleyse Rab bir kayayı kaldıramayacağı kadar büyük yaratır mı? Hayır.
Peki Rab ya insanları yarattığında onların özgür olmasını istediyse? Özgürlük iyi bir şeydir. Ancak, insanlar eğer özgür olacaksa Rabbe itaat etmeye zorlanamazlar çünkü seçimsiz bir özgürlük kare bir daire gibidir, bu da mantıksal bir çelişki yaratır. Seçim yoksa özgürlük de yoktur.
Rab robot yaratmak istemedi, gerçek insanlar istedi.
Özgür seçimin müthiş gücüne sahip olan ilk insanlar, özgürlüklerini kötüye kullandılar. Kötü seçimlerinin ve bizim kötü seçimlerimizin trajik sonuçları tüm dünyada dalgalandı.
Özgürlük gerçeğinden Rab sorumlu olsa da, özgürlük eylemlerinden insanlar sorumludur.
Ancak hatırlamak gerekir ki, yalnız başımıza acı çekmiyoruz. Rab acılara ve tüm kötülüklere son verecek, O bizimle beraber acı çekecek bir adam oldu.
Rab iyidir ve sizin gibi gerçek insanların O’nu tanımasını ister ama özgür seçim her zaman size aittir.


(YouTube Channel 'İsa Mesih Film Projeleri'den 02.12.2021 tarihinde esinlenilmiştir)